Struktura WSR

Szkoła powstała w 1994 r. Od początku istnienia posiada uprawnienia szkoły publicznej. Osobą prawną prowadzącą placówkę jest Warszawska Szkoła Reklamy Sp. z o.o.

Zarząd

W skład kolegialnego Zarządu Spółki wchodzą: Małgorzata Bałdowska - Prezes oraz Dyrektor Zarządzający Szkoły Wizażu i Charakteryzacji SWiCh, Sławomir Wojtkowski – pełniący obowiązki Vice Prezesa i Dyrektora Warszawskiej Szkoły Reklamy. Szefem Rady Programowej Szkoły jest Ksawery Piwocki.

Dyrektor SzkołySławomir Wojtkowski

Dyrektorem szkół: Policealnego Studium Reklamy Handlowej, Warszawskiej Akademii Reklamy, Fotografii i Filmu oraz Niepublicznego Policealnego Studium Plastycznego jest Sławomir Wojtkowski pełniący również funkcję Vice Prezesa. Odpowiada on za: kontakty z Kuratorium Oświaty, MEN i Starostwem, prowadzenie dokumentacji administracyjnej i naukowej szkoły, planowanie i koordynację zajęć, nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminów z przygotowania zawodowego. Dyrektor jest arbitrem we wszystkich sprawach, które dotyczą uczniów i obrony ich interesów.

Sekretariat

Pełniącym obowiązki kierownika biura Policealnego Studium Reklamy Handlowej, Warszawskiej Akademii Reklamy, Fotografii i Filmu oraz Niepublicznego Policealnego Studium Plastycznego jest Marcin Zawadka. W szczególności odpowiada on za: kontrolę i koordynację pracy biura, systemy komunikacji i informacji w szkole, weryfikację płatności słuchaczy, kontrolę i sprawozdawczość dotyczącą pracy wykładowców.

Pracownikami biura są: Anna Kozłowska, Dorota Baranowska. Pracownicy biura służą pomocą szczegółowe informacje w dziale kontakt.

Marketing

Dział marketingu odpowiada za promocje szkoły, kampanie reklamowe szkoły, organizuję i uczestniczy w targach edukacyjnych. Zajmuje się również wewnętrznymi imprezami oraz licznymi wystawami promującymi uczniów WSR.

Do działu należą: Zofia Kwiatkowska, Andrzej Sągin.

Księgowość

Główna księgowa – Aniela Twarowska, asystentka – Anna Kozłowska.

Studio filmowe i fotograficzne

Pracownicy studia – Grzegorz Mikrut, Michał Rogala, Michał Słomka i Michał Łupatniuk – zajmują się dbaniem i wypożyczaniem sprzętu filmowego i fotograficznego. Sprzęt dostępny jest nie tylko na zajęcia, ale również nieodpłatnie słuchaczom do realizacji projektów edukacyjnych oraz do komercyjnego wynajmu sprzętu.

Oceń:

Struktura WSR

  • Aktualnie 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (1 głos)